Asiakkaat

Autamme asiakkaitamme menestymään

Rakennamme yhdessä asiakkaidemme kanssa arkeen vietäviä ratkaisuja, vaikutamme asenteisiin ja aiheutamme pysyvää muutosta.

Keskeinen teemamme kaikissa valmennushankkeissamme on siis asenne ja sen muuttaminen, on kyse sitten, myynnin, asiakaspalvelun, esimiestyön, itsensä tai henkilöstön kehittämisestä. Usein kysytään voiko asennetta muuttaa ja meidän vastauksemme on että kyllä voi, kun se vain tehdään oikein oivalluttamalla.

Asenne on ajattelumalli ja tapa suhtautua asioihin, joten jokainen pystyy täysin vaikuttamaan omaan asenteeseemme. Positiivinen ajattelun herättäminen ja muutosmahdollisuuksien näkeminen mahdollistuvat, kun ihmisille annetaan ensin lupaa ajatella ja ilmaista myös negatiivisia ajatuksia tai tuntea negatiivisia tunteita. Tämän jälkeen myötätunnon kokemuksen vahvistaminen, itse itselle ja toinen toiselle annettuna sekä yhdessä jaettuna, ovat voimakkaimpia muutoksen mahdollistajia.

Tutustu asiakkaillamme toteuttamiimme muutoshankkeisiimme

Kauppa

Toimimme Suomen suurimpien kauppaketjujen kanssa yhteistyössä kehittäen heidän palvelu- ja myyntitaitojaan. Asiakkaamme arvostavat vahvasti sitä, että myyjän käyttäytyminen on muuttunut asiakasystävällisemmäksi ja he myyvät selkeästi enemmän kuin aikaisemmin.

Matkailu-, hotelli-, ravintola

Matkailu- hotelli- ja ravintola -alalle olemme kehittäneet mallin, jossa koko henkilöstö ottavat vahvan myyjän roolin ja näin yrityksen tulos saadaan huimaan nousuun. Valmennamme koko henkilöstön ylimmästä johdosta tuntityöntekijään ponnistelemaan yhteisen menestyksen eteen.

Teollisuus

Valmennushankkeissamme teollisuuden toimialalla olemme kasvattaneet yrityksiin todellisen yhdessä tekemisen meiningin. Olemme saaneet koko henkilöstön mukaan rakentamaan kilpailukykyä ja jokaisen hyödyntämään omaa potentiaaliaan yhteisen onnistumisen eteen.

Toimisto

Toimiston toimialalla useimmat asiakkaamme ovat Call Centereitä, joiden asiakaspalvelu- ja myyntitaitoja sekä esimiesten myynnin johtamisen taitoja olemme kehittäneet positiivisuuden kautta. Selkeät tavoitteet, onnistumisiin keskittyminen ja tekemisen meininki oat varmistaneet parhaat myyntitulokset ja tyytyväiset asiakkaat.

Työvoimapalvelut

Valmennamme vuosittain useita tuhansia työnhakijoita työelämään ja urallaan eteenpäin. Toteutamme yhteistyössä työ- ja elinkeinohallinnon kanssa muun muassa työnhaku- ja uravalmennusta, maahanmuuttajakoulutusta, ammatillista työvoimakoulutusta sekä työnhaun, verkkoasioinnin ja urasuunnittelun ohjausta työ- ja elinkeinotoimistoissa. Toimimme valtakunnallisesti kaikilla 15 ELY-keskusalueella.