Asiakkaat

Teollisuus

Henkilöstö rakentamaan kilpailukykyä

Valmennushankkeissamme teollisuuden toimialalla olemme kasvattaneet yrityksiin todellisen yhdessä tekemisen meiningin. Olemme saaneet koko henkilöstön mukaan rakentamaan kilpailukykyä ja jokaisen hyödyntämään omaa potentiaaliaan yhteisen onnistumisen eteen.

Asiakkaidemme tarinoita

Pilkington Automotive Finland Oy

"Jokaisen työllä on merkitystä"

Pilkingtonilla haluttiin koko henkilöstö mukaan rakentamaan kilpailukykyä, hyödyntämään heidän vahvaa potentiaalia sekä kasvattaa kokemusta, että jokainen tekee merkityksellistä työtä ja on tärkeä osa kokonaisuutta.

"Päätimme Pilkingtonilla toteuttaa valmennusohjelman, jolla voimme korostaa erityisesti nyt näinä vaikeina aikoina, että jokaisen työllä on merkitystä. Yhtä aikaa olemme supistaneet toimintaamme mutta samalla pidämme huolta kilpailukyvystämme", kertoo Tarja Tolonen, viestintä- ja koulutuspäällikkö.


Valmennusohjelmaan valittiin aluksi 20 avainhenkilöä muutostukiryhmään. Heitä valmennettiin uuden ”Jokaisen työllä on merkitystä” ohjelman sanansaattajiksi sekä ennen koko henkilöstön valmennuspäiviä, että niiden jälkeen, jotta haluttu muutos aidosti siirtyy arjen pieniksi teoiksi. Valmennuksessa harjoiteltiin positiivisen ajattelun ja innostuksen voimaa työyhteisön hyvinvoinnin välineenä sekä vahvistettiin ammattiylpeyttä. Sanasaattajat varmistivat, että koko henkilöstön valmennuspäivien jälkeenkin sovitut asiat näkyivät arjen viestinnässä ja tarvittaessa antoivat palautetta, mikäli sopimuksia ei noudatettu.

Pilkingtonilla panostettiin työntekijöiden hyvinvointiin ja tuottavuusajattelun vahvistamiseen. Valmennuksissa pohdittiin käytännönläheisesti positiivisen huomioimisen ja toisen työn kunnioittamisen merkitystä työhyvinvointiin sekä työn tehokkuuteen.

Ihmiset oppivat tuntemaan itsensä ja toisensa paremmin ja nauttimaan toisen menestyksestä sekä kunnioittamaan toisiaan. Yhtenä käytännön parannuksena on, että työvuoron vaihtuessa jätetään työpiste siistiksi ja valmiiksi seuraavaa vuoroa varten. Tehokkuus, avoimuus ja työtyytyväisyys ovat kasvaneet erilaisia pieniä asioita muuttamalla.

”Valmennuksen avulla nostimme henkilöstön ammattiylpeyttä sekä aktiivisuutta. Enää ei odoteta ”huonoja aikoja”, vaan tekemisellämme pidetään huoli, ettei niitä tule. Haluamme myös korostaa, että meillä on hyvä ja kilpailukykyinen liiketoiminta, vaikka jouduimmekin Suomessa supistamaan”, kertoo Tarja Tolonen, viestintä- ja koulutuspäällikkö.

”Olemme uuden ajan kynnyksellä ja halusimme valaa uskoa tulevaisuuteen”, täsmentää Rami Tähtinen, toimitusjohtaja.

 

“Saavutimme tavoitteemme panostaa työntekijöiden hyvinvointiin ja tuottavuusajattelun vahvistamiseen.”
Rami Tähtinen
Rami Tähtinen Toimitusjohtaja, Pilkington Automotive Finland Oy
Lue lisää Sulje

Erweko Oy

Uudelleensijoittamisvalmennuksesta uusi suunta työelämään

Kaleva-konserni tarjosi Erweko-painotalostaan irtisanotuille 20 työntekijälle Spring Housen 5-päiväisen uudelleensijoittamisvalmennuksen. Valmennuksen tavoitteena oli auttaa irtisanottuja löytämään uusia mahdollisuuksia omalla työurallaan; uudessa työpaikassa tai koulutuksessa.

”Koimme vahvana velvoitteenamme saattaa pitkän työuran tehneet työntekijät uudelle uralle. Todella hienoa, miten ihmiset saatiin näkemään, että heidän vuosien kokemuksellaan ja osaamisellaan on upeita mahdollisuuksia aivan toisilla toimialoilla” kiteyttää Varpu Penninkilampi-Kerola.

Valmennuksen avulla osallistujat havahtuivat vaikeasti työllistävän toimialansa tilanteeseen sekä huomasivat omat mahdollisuutensa työllistyä muilla toimialoilla tai kokonaan uusissa työtehtävissä. Osallistujat oppivat näkemään oman kokemuksensa laajemmin ja miettivät millaisissa tehtävissä heidän osaamisestaan ja pitkäaikaisesta kokemuksestaan olisi aidosti hyötyä. Jokaiselle löydettiin monta tulevaisuuden vaihtoehtoa, joihin jokaiseen kukin lähti suunnittelemaan etenemismallia.

Ryhmään syntyi erinomainen yhteinen tsemppaamisen henki, kun muutama sai koulutus- tai työpaikan nopeasti. Näiden sekä valmentajien tuomien esimerkkien avulla muutkin aktivoituivat hakemaan töitä tai opiskelupaikkaa. Valmentajat kannustivat puhumiseen ja jakamiseen esimerkkien avulla ja näin saatiin ryhmä avautumaan ja tukemaan toisiaan työn hakemisessa. Ihmisten usko itseensä ja tahto ryhtyä toimenpiteisiin vahvistui valtavasti matkan varrella valmentajien tsemppauksella ja positiivisella patistuksella. Nopeasti kaikki ymmärsivät miksi kannattaa toimia heti.

Onnistumisen salaisuutena oli, että ensin uskallettiin laittaa paha olo pois ja sen jälkeen avautui rohkeus katsoa tulevaisuuteen. Nopeasti osallistujat ymmärsivät valmentajien olevan paikalla vain heitä varten ja että työnantaja on vilpittömästi tarjonnut tämän mahdollisuuden heille oman elämän, uran ja työnhaun suunnittelua varten. Valmennuksessa rohkaistiin olemaan ylpeitä siitä, että on käyty vaativa prosessi läpi ja selviydytty tilanteesta kunnialla.

Valmennuksen päättyessä osallistujat olivat kiitollisia työnantajalle saatuaan mahdollisuuden käydä haastava prosessi tuetusti läpi ja näin saatiin kaikesta huolimatta säilytettyä positiivinen mielikuva pitkäaikaisesta työnantajasta.

”Kyllä työnantajan kannattaa panostaa myös lähtevään henkilöstöön, sillä tilanteen haastavuudesta huolimatta, päällimmäiseksi tunteeksi jäi usko tulevaan sekä taloon jääville että sieltä lähteville” kertoo Varpu Penninkilampi-Kerola.

“Olemme todella tyytyväisiä, kun valmennuksen avulla 20 irtisanotusta 16 löysi uuden uran itsellensä.”
Erweko Varpu Penninkilampi-Kerola
Varpu Penninkilampi-Kerola Henkilöstöpäällikkö, Kaleva-konserni
Lue lisää Sulje