Asiakkaat

Toimisto

Tavoitteellisella positiivisuudella tuloksiin

Toimisto toimialalla useimmat asiakkaamme ovat Call Centereitä, joiden asiakaspalvelu- ja myyntitaitoja sekä esimiesten myynnin johtamisen taitoja olemme kehittäneet positiivisuuden kautta. Selkeät tavoitteet, onnistumisiin keskittyminen ja tekemisen meininki ovat varmistaneet parhaat myyntitulokset ja tyytyväiset asiakkaat.

Asiakkaidemme tarinoita

Kela

Palveluosaaminen keskiössä muuttuvassa Kelassa

Muutoksen läpivienti 6 000 hengen työyhteisössä on haastava tehtävä – etenkin jos se viedään läpi ennätysajassa. Kelassa tämä onnistui. Muutoksen läpivieminen on kuitenkin jatkuvaa työtä, ja sen arkeen saattaminen vaatii suunnitelmallisuutta ja määrätietoisuutta erityisesti esimiehiltä.

–Organisaatiomuutostamme oli valmisteltu jo pidempään, mutta itse muutos toteutettiin rivakassa tahdissa. Muutosvalmennus alkoi maaliskuussa, ja jo toukokuun alussa muutos polkaistiin käyntiin HR-teemapäivillä, joille oli kutsuttu esimiehemme ja YT-valtuutettumme ympäri Suomen, kertoo Kelan koulutuspalveluiden kehittämispäällikkö Tiina Karjalainen.

Karjalainen korostaakin Kelan esimiesten roolia muutoksessa: samalla kun muutos koskee juuri esimiehiä, heidän on myös vietävä se läpi. Näin esimiehille lankeaa rooli sekä muutosagentteina että muutoksen kohteina. Esimies ei siis ole mikään valmennusautomaatti, vaan hän tekee töitä muutoksen eteen yhdessä tiiminsä kanssa.

Entistä monipuolisempaa palveluosaamista

Muutoksen myötä myös palveluosaamiseen kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Vaikka Kelan asiakkaat voivat hoitaa ilmoitusten teon ja etuusasioiden hoitamisen verkossa, moni haluaa silti yhä henkilökohtaisen kontaktin, ja tätä varten kelalaisia koulutetaan palveluosaamiseen.

Spring House toteuttaa Kelalle mm. palvelutoiminnan osaamisen kehittämiseen liittyviä valmennuskokonaisuuksia. Yhteistyö käynnistyi  palveluosaamisen valmennuspalveluita koskevan kilpailutuksen myötä ja on ollut siitä lähtien aktiivista ja säännöllistä.

–Kelassa palveluosaamista pidetään tärkeänä, ja jo palvelutoiminnan koordinaattorin työtehtävä on näyttö asian tärkeydestä ja palvelun määrätietoisesta kehittämisestä. Meillä ei ole vielä varsinaisia palveluosaamisen valmennuskokonaisuuksia, vaan olemme nyt vuoden ajan pilotoineet erilaisia malleja nähdäksemme, millä tavalla koulutustuotteet vastaavat tarpeitamme.

–Spring House on ollut älyttömän hyvä ja joustava kumppani, ja meille on tärkeää, että olemme suunnitelleet yhdessä nämä pilotoitavat palvelutuotteet ja kehittäneet niitä yhdessä yhä toimivampaan ja tarvetta vastaavampaan suuntaan. On hienoa, että meillä on palveluntuottaja, joka on valmis kehittämään tuotettaan, eikä pidä sitä valmiina tai täydellisenä jo ennen pilotointivaihetta.

Karjalainen kiittelee myös säännöllistä yhteydenpitoa, hyvin toimivaa vuorovaikutusta sekä uuden teknologian hyödyntämistä kouluttamisessa. Nykyään Spring House kouluttaa pitkälti omilta palvelimiltaan, vuorovaikutuksellisessa Skype-yhteydessä, joten Tampereelta lähdetään entistä harvemmin Helsinkiin asti kouluttautumaan.

–Tavoitteenamme on tehdä Skypestä meille todellinen interaktiivinen koulutusväline. Koen etätyön ja -kouluttautumisen sopivan tällaiseen monipaikkaiseen työyhteisöön, jossa tunnemme jo toisemme. Olemme valmiita seuraamaan globaaleja kouluttamisen trendejä ja kokeilemaan rohkeitakin ideoita. Kaikkea työtä, kuten asiakaspalvelua, ei kuitenkaan voi tehdä netissä. Tämä tuo mukavasti vanhaa ja uutta haastetta koulutuksen kehittämisen kenttään, mikä pitää meidän työmme mielekkäänä ja alati muuttuvana.

“Spring House on ollut älyttömän hyvä ja joustava kumppani.”
Tiina Karjalainen Kela
Tiina Karjalainen Kehittämispäällikkö, Kela
Lue lisää Sulje

DNA Oy

Myynti- ja tuotekoulutuksella huipputuloksiin rekrytoinnissa

Keväällä 2013 DNA:lle tuli tarve saada Taivalkoskelle 40 uutta palveluneuvojaa. Yritys päätti hankkia henkilöt rekrytointikoulutuksella, joka on hyvä tapa saada oikeanlaista henkilökuntaa. DNA lupasi että kaikki koulutuksen hyväksytysti suorittaneet pääsevät töihin, mikä pitää motivaation yllä koulutusten ajan.

Rekrytointikoulutuksella saadaan jouhevasti koulutettua sopivaa väkeä juuri niihin tehtäviin, joihin tarvetta on. Koulutuksiin osallistujat ovat 20 -56 -vuotiaita. He ovat pääosin Taivalkoskelta ja muutama henkilö lähikunnista.

”Vastuullisena toimijana on hienoa, että voimme olla mukana niinkin tärkeässä asiassa kuin ison joukon työllistämisessä”, DNA:n palvelupäällikkö Aila Martinmäki sanoo.

Rekrytointikoulutuksen taloudellisena hyötynä Martinmäki pitää muun muassa sitä, että virherekrytointia ei tapahdu. Koulutuksessa näkee, onko henkilö alalle ja juuri tähän työhön sopiva.

”Spring House antoi myyntikoulutusta, josta tykättiin valtavasti ja me itse keskityimme tuotekoulutukseen. Myyntikoulutuksessa opiskelijat saivat ohjausta palvelutilanteisiin, henkilökohtaiseen viestintään ja uusia eväitä positiivisuuden ylläpitämiseen. Hymyilevä asiakaspalvelija on lähtökohta ja sen lisäksi odotetaan kykyä ja taitoa tehdä myyntiä lisääviä tarjouksia ja kysymyksiä. Saimme erinomaista ulkopuolisen näkökulmaa myyntiin ja asiakkuuden hoitoon”, kertoo Martinmäki. 

Martinmäki vielä huomauttaa, että suorarekrytoinnissa jää myyntitekniikkaan liittyvät asiat vähemmälle huomiolle. Spring Housen toteuttamaan rekrytointikoulutukseen osallistuneiden erinomaiset myyntitulokset saivat vauhtia myös nykyiseen henkilökuntaan, joten tämä koulutus todellakin lunastaa paikkansa.

Palveluneuvojakoulutus kestää neljä kuukautta, ja teoreettisen koulutuksen lisäksi se sisältää myös työssä oppimisjakson, jolloin mm. opitaan ratkaisemaan teknisiä ongelmia ja harjoitellaan esim. mokkulan asennuksia. Rekrytointikoulutuksen etuna on se, että siinä jää riittävästi aikaa harjoitella sekä teoriaa että käytäntöä.  Koko koulutuksen ajan opiskelijalla on laajat tukikanavat. Tukikummit auttavat ongelmissa ja lisäksi tukea saa toisista opiskelijoista.

Koulutuksessa painotetaan niitä asioita, joita työssä tarvitaan. Palveluneuvojilta odotetaan ongelmanratkaisukykyä, taitoa oppia nopeasti asioita sekä halua mennä asiakkaan asemaan. Kärsivällisyys katsotaan myönteiseksi ominaisuudeksi. Tärkein on kuitenkin asiakaspalvelukyky ja oikea asenne.  – Perusasia on, että henkilö haluaa tehdä työnsä hyvin.

Spring Housen kiinnostus rekrytointikoulutuksiin on aitoa, sillä toiminta koetaan yhteiskunnallisesti hyödylliseksi ja vastuulliseksi.  Spring House Oy antaa rekrytointikoulutuksiin myyntivalmennusta ja opastusta koko liiketoiminnan ymmärtämisessä. Kun työskentelee asiakasrajapinnassa, pitää ymmärtää, että myynti ja kate ovat kavereita keskenään.

 

“Rekrytointikoulutus on tehokas tapa saada oikeanlaisia osaajia niihin tehtäviin, joihin väkeä tarvitaan”
Aila Martinmäki Yksikön palvelupäällikkö, DNA Taivalkoski
Lue lisää Sulje

Myynti- ja muutosvalmennus Viasat Finlandille

Spring House valmensi Viasatin uudet työntekijät Kuopiossa ja Rovaniemellä

Viasat avasi myyntiyksikön joulukuussa 2013 Kuopiossa ja Rovaniemellä tammikuussa 2014 yhdessä StaffPointin kanssa. Viasat hyödynsi StaffPointin Suunnannäyttäjä-palvelukonseptia, jossa yhdistettiin rekrytoinnit, valmennus ja henkilöstöpalvelut. Kuopioon rekrytoitiin 12 myyjää avoimilta markkinoilta StaffPointin toimesta ja Rovaniemelle ensimmäiset kymmenen myyjää yrityksestä, joka oli päätynyt lopettamaan toimintansa Rovaniemellä.

Spring House valmensi Kuopion yksikköön myyjät yhteistyössä Viasatin kanssa viiden viikon myyntivalmennusohjelmalla suoraan töihin sekä Rovaniemelle työttömyysuhan alla olevat myyjät muutosvalmennuksen avulla uusia tehtäviä varten.

”Viasat pitää StaffPointin ainutlaatuista mallia erinomaisena työttömyyden kanssa kamppailevassa Suomessa.  Työ ei katoa Suomesta, vaikka työmarkkinat muuttuvat. Yritysten tulee tehdä enemmän yhteistyötä, jotta työtä riittää myös maakuntiin sekä jaettavien YT-pakettien sijaan olisi useammin esittää työntekijöille jo mahdollinen uusi työpaikka”, sanoo Viasatin Suomen myyntijohtaja Emmi Vainionpää .

Viasat pyrkii olemaan jatkuvasti hereillä muuttuvien työmarkkinoiden suhteen. Ihmisten arvot, tarpeet ja suhtautuminen työhön on murroksessa. Viasat tunnetaan jo työnantajana, joka pitää henkilöstöään aidosti ykkösenä. Arvostus näkyy palkkauksen lisäksi laadukkaassa valmennuksessa, henkilökohtaisessa ohjaamisessa ja hyvässä hengessä työpaikalla.

Viasat tarjoaa kaikille uusille rekrytoiduille Spring Housen kanssa yhteistyössä toteuttaman myyntivalmennuksen, jossa valmennuksen lisäksi tuetaan oppimista myös myyntityötä tehdessä vahvan henkilökohtaisen sparrauksen avulla, eli aiempaa kokemusta myynnistä ei tarvita.

”Olimme pitkään etsineet kokonaisvaltaista yhteistyökumppania. StaffPoint konsernilla oli erittäin freesi näkökulma asiaan ja joustava hinnoittelumalli joka yhdistää vuokratyön ja valmennuksen. Olemme todella tyytyväisiä, kun saimme koulutettua energiset ja tuloshakuiset ihmiset suoraan töihin sekä Kuopiossa että Rovaniemellä ja parhaillaan neuvottelemme uusista vastaavista tilanteista eri puolella Suomea”, jatkaa Vainionpää.

 

“Olemme todella tyytyväisiä, kun saimme koulutettua energiset ja tuloshakuiset ihmiset suoraan töihin sekä Kuopiossa että Rovaniemellä ja parhaillaan neuvottelemme uusista vastaavista tilanteista eri puolella Suomea.”
Emmi Vainionpää Myyntijohtaja, Viasat Finland
Lue lisää Sulje