Henkilöstö­valmennus

Henkilöstö­valmennus

Onko tavoitteenanne motivoitunut ja tuottelias henkilöstö? – Me saamme arjen toimimaan

Spring Housen henkilöstövalmennukset tuovat ratkaisuja työntekijöiden arkeen. Oli kyse johtoryhmän jäsenistä tai käytäntöä suorittavasta henkilöstöstä, saamme aikaan toiminnassa pysyviä ja tuloksessa näkyviä muutoksia.

Valmennustyylimme on keskusteleva, ratkaisukeskeinen sekä vahvasti osallistava. Omakohtaisen oivaltamisen kautta saamme aikaan muutoksia, jotka näkyvät tuloksena työilmapiirin paranemisen lisäksi lukuina ”viivan alla”. Valmennuksen päätyttyä henkilöstö tietää, kuinka jatkaa itsenäisesti uutta sisäistettyä toimintamallia hyödyntäen.

Asiakaspalveluvalmennus

Asiakaspalvelu on sisäistä ja ulkoista, ja niiden tulee puhua samaa kieltä ollakseen aitoa ja herättääkseen asiakkaassa positiivisia tunteita. Asiakaspalveluvalmennuksissamme korostamme jokaisen työntekijän omia vahvuuksia ja persoonan mukanaan tuomaa tyyliä. Käytännön harjoituksia tehden saamme valmennettavissa aikaan ahaa-elämyksiä, jolloin oman toiminnan näkyväksi saattaminen saa aikaan muutoksia.

Myyntivalmennus

Vahva myyntiosaaminen, pelkäämätön asenne ja mahdollisuuksien näkeminen ovat ehdotonta Spring Housen ydinosaamista. Toimialasta riippumatta myynti on jokaisen yrityksen kulmakivi, jota tukemalla koko talo voi paksusti. Myyntitiimi ja sen erilaiset persoonat, on saatava loistamaan. Me tiedämme, mistä syntyy innostunut ja persoonallinen myyjä, jolla on vankka tietotaito!

Tiimivalmennus

Valmennuksissamme sytytämme tahtotilan tehdä asioita yhteisen päämäärän ja tavoitteen eteen. Joukkueen onnistuminen on yhteisellä vastuulla. Nostamme oman työn arvostusta ja ohjaamme työyhteisön oikeaan, yrityksen strategian mukaiseen suuntaan.

Esimiestyön ja johtamisen valmennukset

Yrityksen ja työyhteisön menestys mitataan johtamisessa. Johtamis- ja esimiestyötä rakentavat ja tukevat valmennuksemme saavat yrityksen strategian ja vision kirkastetuksi ja käytäntöön. Tunnistamme asiakasyritystemme jo olemassaolevat vahvuudet ja vahvistamme niitä entisestään. Olemme harjaantuneita myös kuulemaan ja näkemään kipukohdat, joita jokaisessa työyhteisössä piilee.

Uudelleensijoittamisvalmennukset

Ydinosaamisalueitamme ovat yksilön ja työyhteisöjen muutoksen tukeminen. Muutos on mahdollisuus parempaan. Räätälöimme uudelleensijoittamisvalmennuksemme aina asiakkaan erityistarpeet huomioiden. Uudelleesijoittamisvalmennustemme vaikuttavuus on erinomaista, onhan palveluvalikoimassamme StaffPoint Oy:n tarjoama, Suomen kattavin valikoima eri toimialojen työpaikkoja!

Yhteishankintakoulutukset

Ota rohkeasti yhteyttä, kun organisaatiossasi on muutostilanteita – me autamme valmennuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Me näemme muutoksessa piilevät mahdollisuudet ja voiman, jotka tarvitsee kanavoida uuden rakentamiseen. Muutostilanteisiin liittyy usein myös tunteita: emme pelkää niitä, vaan autamme tunteiden purkamisessa ja henkilökunnan motivoimisessa.