Henkilöstö­valmennus

Asiakaspalvelu­valmennus

Systematiikkaa ja tunnetta asiakaspalveluun

Asiakaspalvelu on sisäistä ja ulkoista, ja niiden tulee puhua samaa kieltä ollakseen aitoa ja herättääkseen asiakkaassa positiivisia tunteita. Asiakaspalveluvalmennuksissamme korostamme jokaisen työntekijän omia vahvuuksia ja persoonan mukanaan tuomaa tyyliä. Käytännön harjoituksia tehden saamme valmennettavissa aikaan ahaa-elämyksiä, jolloin oman toiminnan näkyväksi saattaminen saa aikaan muutoksia.

Asiakaspalveluvalmennuksissamme varmistamme, että jokainen tiimiläinen sisäistää valmennuksen aikana oman vastuunsa asiakaskohtaamisen onnistumisessa ja sovitut toimintamallit eri tilanteisiin. Asiakaspalvelutyön ydin on asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen ja niihin vastaaminen. Valmennuksessa korostuu myynnillisyys, onhan se asiakaspalvelun kulmakivi: asiakkaalle osataan tarjota ratkaisuja ja hänen odotuksensa osataan ylittää.

Onnistuminen synnyttää onnistumista

Onnistuminen synnyttää onnistumista, ja valmennamme asiakaspalvelun ammattilaisia palvelun systematiikkaan. Esimiehen ohjaus ja palaute, joukkueen tuki sekä viime kädessä asiakkaalta kuuluva kiitos ovat keskeiset tekijät asiakaspalvelijan motivoinnissa. Spring House auttaa Kelaa kehittämään palvelukokemustaan, lue lisää.

Esimerkkejä valmennuksistamme:

  • Myynnillisyys on parasta asiakaspalvelua
  • Osaava puhelinpalvelija
  • Palvelupassikoulutukset