Henkilöstö­valmennus

Tiimivalmennus

Yhteinen päämäärä ja tekemisen meininki

Kristallin kirkas oman perustehtävän tunnistaminen on oman työhyvinvoinnin ja menestyvän tiimin lähtökohta. Yllättävän usein ymmärrys omasta roolista yrityksen tuloksentekijänä katoaa ja suorituskyky laskee. Valmennuksissamme sytytämme tahtotilan tehdä asioita yhteisen päämäärän ja tavoitteen eteen. Joukkue onnistuu, kun jokainen kantaa vastuunsa omasta osuudestansa yhteisen päämäärän eteen. Nostamme oman työn arvostusta ja ohjaamme työyhteisön oikeaan, yrityksen strategian mukaiseen suuntaan.

Vahvistamme yksilöiden roolia ja vastuuta työyhteisössä ja herättelemme jokaisen sisäistä yrittäjyyttä. Kehitämme vuorovaikutustaitoja, opettelemme antamaan ja vastaanottamaan tukea ja palautetta. Ohjaamme jokaista ammentamaan voimaa tiimistä ja oman suorituksen parantamisesta. Vahvistamme ymmärrystä läpi valmennuksen, että hyvä työilmapiiri ja hyvinvoiva työyhteisö ovat jokaisen vastuulla. Spring House toteutti Chico’s ravintolaketjulle työhyvinvointivalmennuksen. Lue kuinka työtyytyväisyys, asiakaskokemus ja keskiostos paranivat. 

Toteutamme tiimivalmennuksia myös yhteistyössä työeläkeyhtiöiden kanssa keskittyen työhyvinvointiin. Keskitymme siihen, että jokainen joukkueen jäsen uskaltaa ja haluaa osallistua aktivvisesti työyhteisön kehittämiseen. Uskomme, että työyhteisöä rakennetaan elämällä yhdessä – inspiraatio kumpuaa keskinäisestä arvostuksesta.

Esimerkkejä valmennusteemoista:

  • Kitke kiire – Itsensä johtaminen ja ajanhallinta
  • Tunnista itsesi – Ymmärrä muita – Vuorovaikutus erilaisten ihmisten kanssa
  • Hiomalla huipputiimi – Tiimityöskentelytaidot
  • Huolehdin itsestäni – Jaksaminen ja hyvinvointi työssä