Spring House

Uratarinat

Yhtiön menestys perustuu vahvaan joukkuehenkeen

Kannattavan kasvumme avaintekijä on innostunut, osaava ja sitoutunut henkilöstö. Teemme merkityksellistä työtä, jolla vaikutetaan monien suomalaisten arkeen. Henkilöstötutkimustemme mukaan meillä voidaan hyvin! Energinen, aikaansaava ja iloinen organisaatiokulttuuri ovat meidän tunnusmerkkejämme.

Toimintamme ulottuu maantieteellisesti Lapista Hankoon. Tarjoamme osaajillemme dynaamisen, rennon ja tavoitteellisen ympäristön, haastavia työtehtäviä ja mahdollisuuden olla mukana kehittämässä valmennusalan huippuorganisaatiota. Olemme kiinnostuneita työntekijöidemme hyvinvoinnista ja osaamisen kehittämisestä. Meillä palkitaan työntekijöitä hyvistä suorituksista, eli henkilökohtainen onnistuminen näkyy myös tulospalkkausmalleissamme. Palkkiojärjestelmiemme tavoitteena on tukea yhtiön kannattavan kasvun strategiaa.

Liiketoimintamme kasvaessa hallituin harppauksin etsimme jatkuvasti uusia valmennusalan ammattilaisia, jotka vahvistavat joukkuettamme. Henkilöstöstrategiamme keskeisimpinä osina on henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen ja uusien huippuosaajien löytäminen. Haluamme tarjota henkilöstöllemme mahdollisuuden jatkuvaan kehittymiseen ja tuemme urapolulla etenemistä. Olemme joustava työnantaja, joka ymmärtää vapaa-ajan ja työelämän tasapainon merkityksen.

Riitan uratarina

Henkilöstöasiantuntijan tehtävässä olen toiminut syksystä 2013, olen osa Spring Housen kolmen hengen HR-tiimiä. Vastaamme yhdessä rekrytoinnista, resursoinnista, kouluttajien perehdytyksestä ja ollaan tiiviisti mukana kouluttajien arjessa. Toimin esimiehenä Pirkanmaan työnhaun- ja verkkoneuvonnan ohjaajille. Nautin esimiestehtävästä dynaamisessa organisaatiossamme!

Aloitin Spring Housessa vuonna 2007 koulutuskoordinaattorin tehtävässä, työskenneltyäni sitä ennen ravintolapäällikkönä useita vuosia. Ravintola-alalla hankittu kokemus järjestelmällisestä ja tarkasta työskentelystä osoittautui erittäin hyödylliseksi, kun aloin vastata Spring Housen koulutusjärjestelyistä. Määrätietoinen työpanokseni poiki heti seuraavana vuonna hedelmää kun minulle tarjottiin toimistopäällikön tehtävää. Toimistopäällikkönä pääsin jälleen toimimaan esimiehenä. Nautin esimiestehtävästä dynaamisessa organisaatiossamme! Toimistopäällikön tehtävässä johdin toimistotiimiä, joka tarjoaa liiketoiminnallemme tukipalveluja. Tiimini vastasi käytännön koulutusjärjestelyistä, yhtiön IT-palveluista ja päätoimipisteemme toimistorutiineista.

Spring Housen vahva kasvu on tarjonnut niin minulle kuin monelle muullekin mielenkiintoisia ja haastavia uramahdollisuuksia. Yrityksen kasvustrategia varmistaa uralla kehittymisen jatkossakin. Minulle tärkeintä on se, että töihin on kiva tulla. Koen olevani osa joukkuetta, joka on suurempi kuin osiensa summa.

“ Meillä on yhdessä tekemisen meininki!”
Riitta Hakkarainen
Riitta Hakkarainen, Restonomi (AMK) Henkilöstöasiantuntija
Lue lisää Sulje
Kirilin uratarina

Ihminen haluaa oppia, nauttii päätöksien tekemisestä ja tehdä sitä mitä osaa. Vuonna 2007 vaihdoin opettajan, toimittajan ja turvallisuusalan aluepäällikön tehtävät valmentajan roolin Spring House Oy:lle. Suomi on kierretty, matkalla opittu. Yli 60 paikkakuntaa, tuhansia kohtaamisia, alueellisia verkostoja ja yrityksiä.

Käsitys ihmisestä ei ole muuttunut. Halu oppia ja pyrkiä eteenpäin on yhteinen. Olen valmentanut niin yritysjohtajia kuin kainuulaisia pitkäaikaistyöttömiä. Sosiologina, ihmisten tulkkina mahdollistan muutoksen. Kyseessä voi olla uuden johtoportaan asettuminen organisaatioon; persoonallisemman palvelun jalkauttaminen kentälle: myynnin tai yrityksen arvojen sisäistäminen.

Muutos ja tulevaisuus. Kaikki me haluamme kehittyä, kasvaa ja oppia. Oli kyseessä suuryrityksen johtajat tai omaa paikkaansa etsivä työnhakija. Kasvu vaatii valoa, kirkastusta valinnoille. Meillä on aina kevät, siksi olen töissä talossa nimeltä Spring House.

“Kasvu vaatii valoa, kirkastusta valinnoille. Meillä on aina kevät, siksi olen töissä talossa nimeltä Spring House.”
Kiril Mattila
Kiril Mattila, YTM Kouluttaja
Lue lisää Sulje
Anun uratarina

Nautin suuresti osaavan ja innostuneen joukkueemme johtamisesta! Ilolla olen ihaillut yhtiömme gasellin loikin tapahtuvaa liiketaloudellista kasvua. Joukkueena olemme onnistuneet luomaan arvoa asiakkaillemme ja meillä on ollut etuoikeus menestyä.

Tulin taloon vuonna 2004 valmentajaksi. Valmentajan työssä mielekkäintä oli erilaisten asiakkaiden kohtaaminen, joita pääsin valmentamaan milloin Kainuussa ja milloin Hämeessä. Etenin urallani nopeasti, ensin myynnistämme vastaavaksi koulutuspäälliköksi ja pian liiketoimintajohtajaksi. Haastavat työtehtävät myynninjohtamisen parissa olivat jo tuolloin sielun paloni!

Olen jo useamman vuoden ajan vastannut Spring Housen valmennusliiketoiminnan strategisesta sekä operatiivisesta johtamisesta. Tunnen onnistuvani erityisesti muutostilanteiden johtamisessa: organisaatiouudistukset, vahvan kasvun vaiheet ja toiminnan tehostaminen ovat vahvuusalueillani. Laaja kumppanuusverkostoni innostaa minut uudistumaan joka päivä ja tuo lisäarvoa asiakkaillemme. Vedän Spring Housen johtoryhmätyöskentelyä sekä toimin StaffPoint konsernin johtoryhmän jäsenenä.

Onnistunut liiketoiminnan kehittäminen ja uusien liiketoiminta-alueiden käynnistäminen on osoittanut, että pystymme mihin vain, jos joukkueena niin päätämme. Ja mehän päätämme! Haluan johtamispanoksellani varmistaa Spring Housen jatkuvan ja vahvan liiketaloudellisen kasvun jatkossakin!

“Yrityksemme kasvaa gasellin loikin”
Anu Ahokas
Anu Ahokas, VTM Toimitusjohtaja
Lue lisää Sulje