Työvoima­palvelut

Työvoima­palvelut

Työvoimapalvelut auttavat työllistymään

Valmennamme vuosittain useita tuhansia työnhakijoita työelämään ja urallaan eteenpäin. Toteutamme yhteistyössä työ- ja elinkeinohallinnon kanssa verkkoasioinnin ohjausta, työnhaku- ja uravalmennuksia, osaamisen ja ammattitaidon kartoituksia sekä ammatillista työvoimakoulutusta ja maahanmuuttajakoulutusta. Toimimme valtakunnallisesti kaikilla 15 ELY-keskusalueella. Valmennamme lukuisia eri kohderyhmiä kuten esimerkiksi eri työmarkkinatilanteissa olevia nuoria työnhakijoita, alanvaihtajia, korkeakoulutettuja työnhakijoita ja maahanmuuttajia. Palveluiden tavoitteena on työllistyminen tai muun tulevaisuuden suunnitelman selkiytyminen. Toteutuksessa onkin mukana laaja yritys- ja yhteistyöverkostomme ympäri Suomen. Tuloksemme ovat valtakunnallisesti tarkasteltuna erinomaisia ja palveluihimme osallistujat ovat saamaansa valmennukseen ja koulutukseen erittäin tyytyväisiä. Palveluistamme saamamme asiakaspalautteen yleisarvosanan keskiarvo on keskimäärin 4,5 (asteikolla 1-5) ja keskimäärin 65-85 %:a (palvelusta riippuen) osallistujista työllistyy, aloittaa koulutuksen tai ryhtyy yrittäjäksi palveluun osallistumisen tuloksena.

Tapamme toimia

Tuloksia aikaan saavat valmentajamme ja kouluttajamme muodostavat moniammatillisen tiimin, jonka osaamista ja asiantuntijuutta hyödynnetään palveluissamme monipuolisesti. Kaikissa palveluissamme korostuvat käytännön teot kunkin osallistujan tavoitteen saavuttamiseksi, osallistujien jo olemassa olevien taitojen aktivointi sekä työskentelymenetelminä kokemuksellisuus, vuorovaikutteisuus ja toiminnallisuus. Osallistujat saavat sekä ryhmämuotoista että yksilöllistä ohjausta. Jokaisen valmennettavamme tai koulutettavamme eteneminen perustuu hänen henkilökohtaisiin tavoitteisiinsa. Tavoitteiden saavuttamista tukevat toimivaksi todettujen valmennus- ja opetusmenetelmiemme lisäksi omat oppikirjamme ja laaja, jatkuvasti päivittyvä materiaalipankkimme.

Kiinnostuitko?

Järjestämiimme valmennuksiin sekä osaamisen ja ammattitaidon kartoituksiin hakeudutaan mukaan työ- ja elinkeinotoimistossa. Ammatilliset työvoimakoulutukset, aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukset ja luku- ja kirjoitustaidon koulutukset ovat sähköisesti haussa te-palvelut.fi –sivustolla (”Haussa oleva työvoimakoulutus”).

Teemme yhteistyötä kaikkien ELY-keskusten ja TE-toimistojen kanssa yli 10 vuoden kokemuksella työvoimapalveluista. Valmennamme työelämään vuosittain useita tuhansia työnhakijoita eri palveluiden puitteissa. Tunnemme erinomaisesti työ- ja elinkeinohallinnon palvelut ja tavoitteet. Kehitämme yhdessä palveluita edelleen. Esimerkiksi pelkästään Pirkanmaalla 28 valmentajaamme valmentaa ja ohjaa alueen työnhakijoita työnhaussa, urasuunnittelussa ja verkkopalveluiden käyttöönotossa toimien työ- ja elinkeinotoimiston tiloissa.

Ota yhteyttä niin keskustellaan, miten voimme yhdessä kehittyä ja kehittää työllistymistä ja elinkeinoelämää!

Yksityinen työnvälitys

Teemme yhtenä valituista yksityisen työnvälityksen palvelutuottajista tiivistä yhteistyötä hallituksen työllistämishankkeissa. Julkisen ja yksityisen työnvälityksen kumppanuudella pyritään työllistämään työntekijöitä nopeasti ja edistämään osaavan työvoiman saatavuutta. Tähän liittyvät pilottihankkeet eri TE-toimistoissa ovat parhaillaan käynnistymässä eri nimillä.  Meillä pilottihankkeiden palvelut kantavat nimeä Juuri Se Oikea Työ.

Uravalmennus

Uravalmennuksilla tuetaan ja ohjataan työnhakijaa ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen selkiyttämisessä, koulutukseen hakeutumisessa ja työelämävalmiuksien kehittämisessä. Valmennus voidaan suunnata myös yrittäjyyttä harkitseville tai eri aloille suuntautuville työnhakijoille kuten esimerkiksi asiakaspalvelualalle. Valmennuksiimme osallistuvat työnhakijat työllistyvät, löytävät itselleen sopivan uuden ammatin ja/tai koulutusvaihtoehdon tai muun ratkaisun osallistua aktiivisesti työmarkkinoille, kuten yrittäjyys.

Työnhakuvalmennus

Työnhakuvalmennusten tavoitteena on antaa osallistujille ajanmukaiset valmiudet omatoimiseen työnhakuun. Valmennuksessa perehdytään työnhakuprosessiin ja erilaisiin työnhakukanaviin sekä arvioidaan laaja-alaisesti eri työpaikkavaihtoehtoja oman työnhaun näkökulmasta. Osallistujat saavat työkalut muun muassa sähköiseen työnhakuun, päivitettyä yksilölliset työnhakuasiakirjat aktiivista työnhakua varten ja suunnan omalla työnhaulle. Tavoitteellinen työnhaku aloitetaan valmennuksen aikana tutustumalla aktiivisesti potentiaalisiin työnantajiin.

Työnhaun, verkkoasioinnin ja urasuunnittelun ohjaus

Toteutamme valmennusta ja ohjausta myös työ- ja elinkeinotoimiston tiloissa. Palvelussa kohdataan yksilöllisesti ja ryhmämuotoisessa ohjauksessa lukuisia työnhakijoita päivän aikana. Valmentajamme auttavat erilaisissa työnhakuun, urasuunnitteluun ja erityisesti sähköisten TE-palveluiden käyttöön liittyvissä kysymyksissä.

Maahanmuuttajakoulutus

Toteutamme aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta, luku- ja kirjoitustaidon koulutusta, alkukartoituksia sekä muita palveluita (esimerkiksi uravalmennus) suunnattuna maahanmuuttajille. Palvelumme edistävät maahanmuuttajien siirtymistä suomalaiseen työelämään ja jatkokoulutukseen. Samalla yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja elämänhallintaan liittyvät valmiudet kehittyvät.

Ammatillinen työvoimakoulutus

Toteutamme monipuolisia ammatillisia työvoimakoulutuksia eri puolilla Suomea. Palvelutarjoomamme sisältää perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot sekä muut ammatilliset koulutukset kuten asiakaspalvelu- ja myyntialalle suuntaavat työvoimakoulutukset. Tarjoamme muun muassa liiketalouden perustutkinnon, myynnin ammattitutkinnon ja tarjoilijan ammattitutkinnon  kokonaisuuksia tai osia.

 

Osaamis- ja ammattitaitokartoitus

Kartoituksessa selvitetään työnhakijan ammatillisen osaamisen taso, erityisosaaminen ja kehittämistarpeet suhteessa hakuammatin osaamisvaatimuksiin. Samalla selvitetään mahdollisuus osallistua avoimille työmarkkinoille senhetkisellä osaamisella ja kokemuksella. Samalla kehittyvät työnhakijan valmiudet työnhakuun ja oman osaamisen markkinointiin. 

Työhönvalmennus

Työhönvalmentajan palvelun tavoitteena on tukea yksilöllisesti työnhakijan työllistymistä ja työssä pysymistä. Työhönvalmennuksessa työnhakija saa henkilökohtaista ohjausta työnhakuun ja työn aloittamiseen työhönvalmentajalta. Toteutamme työhönvalmennusta usealla eri alueella Suomessa.