Työvoima­palvelut

Maahanmuuttaja­koulutus

Polku suomalaisille työmarkkinoille

Toteutamme aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta, luku- ja kirjoitustaidon koulutusta, alkukartoituksia sekä muita palveluita (uravalmennus, työnhakuvalmennus, ammatillinen työvoimakoulutus, osaamis- ja ammattitaidon kartoitus) suunnattuna maahanmuuttajille. Palvelumme edistävät maahanmuuttajien siirtymistä suomalaiseen työelämään ja jatkokoulutukseen. Samalla yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja elämänhallintaan liittyvät valmiudet kehittyvät.

Olemme merkittävä maahanmuuttajien kouluttaja alueellisesti ja valtakunnallisesti. Toteutamme esimerkiksi kotoutumiskoulutusta eri puolilla Suomea; muun muassa Uudellamaalla, Keski-Suomessa, Hämeessä, Pirkanmaalla, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Lisäksi toteutamme muuta maahanmuuttajakoulutusta, esimerkiksi luku- ja kirjoitustaidon koulutusta ja ammatillista työvoimakoulutusta, sekä useita eri valmennuspalveluita maahanmuuttajille. Maahanmuuttajakoulutuksiimme osallistuvat työnhakijat ovat erittäin tyytyväisiä saamaansa koulutukseen. Koulutusten vaikuttavuus (työttömyyden vähenemä) on myös erinomaisella tasolla, peräti 65 %:a koulutuksiimme osallistujista työllistyy, aloittaa koulutuksen tai ryhtyy yrittäjäksi välittömästi koulutuksen päättyessä.