Työvoima­palvelut

Osaamis-ja ammattitaito­kartoitus

Taitoprofilointi avuksi työnhaussa

Taitoprofiloinnissa selvitetään työnhakijan ammatillisen osaamisen taso, erityisosaaminen ja osaamisen mahdolliset kehittämistarpeet. Samalla kartoitetaan mahdollisuus osallistua avoimille työmarkkinoille senhetkisellä osaamisella ja kokemuksella. Taitoprofiloinnin lopputuloksena on dokumentoitu kuvaus työnhakijan osaamisesta ja mahdollisista osaamisvajeista. Kartoituksen aikana laaditaan realistinen etenemissuunnitelma ja työnhakija saa käsityksen omasta osaamisestaan, eväät oman osaamisensa laaja-alaiseen markkinointiin ja omatoimiseen työnhakuun.

Toteutamme Taitoprofilointia eri puolilla Suomea. Se soveltuu eri kohderyhmille kuten vastavalmistuneet, korkeakoulutetut, työelämään tauon jälkeen palaavat ja alaa vaihtavat työnhakijat tai maahanmuuttajat. Taitoprofilointia voidaan tehdä ryhmämuotoisesti tai yksilökartoituksena. Se voi sisältää myös työnäytön työpaikalla.