Työvoima­palvelut

Uravalmennus

Suunta selväksi valmentajan tuella

Uravalmennuksessa tuetaan ja ohjataan työnhakijaa ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen selkiyttämisessä, koulutukseen hakeutumisessa ja työelämävalmiuksien kehittämisessä. Uravalmennus on tarkoitettu niin nuorille kuin aikuisillekin ja sitä voidaan toteuttaa myös esimerkiksi yrittäjyyttä harkitseville tai eri aloille suuntautuville työnhakijoille. Uravalmennuksen kesto on 1-40 päivää.

Toteutimme esimerkiksi vuonna 2014 noin 200 uravalmennusta eri kohderyhmille. Uravalmennustemme kohderyhmiä ovat esimerkiksi ammatinvaihtajat, nuoret, maahanmuuttajat, ammattikouluttamattomat, ammatinvalintaa tekevät työnhakijat ja työelämään palaavat työnhakijat. Osa toteuttamistamme valmennuksista on suunnattu tietyille aloille, kuten esimerkiksi asiakaspalvelu- ja myyntialalle. Uravalmennuksiimme osallistuvat työnhakijat työllistyvät, löytävät itselleen sopivan uuden ammatin ja/tai koulutusvaihtoehdon tai muun ratkaisun osallistua aktiivisesti työmarkkinoille, kuten yrittäjyys.

Uravalmennuksessa jokainen osallistuja saa ohjausta ryhmässä sekä yksilöllisesti. Valmennuksiimme osallistuneilta työnhakijoilta saamamme asiakaspalaute on erinomaista. Valmentajamme saavat aikaan tuloksia ja valmennustemme vaikuttavuus on erinomainen. Jokaiselle osallistujalle luodaan konkreettinen, tulevaisuutta selkiyttävä urasuunnitelma, jonka toteuttaminen aloitetaan jo valmennuksen aikana. Uravalmennukset sisältävät lähes poikkeuksetta erilaisiin työtehtäviin tai koulutusohjelmiin tutustumista, mikä yhdistettynä toiminnalliseen ja työelämäläheiseen lähivalmennukseen takaa hyvät tulokset.